బ్లాగర్లకు...బ్లాగ్ వీక్షకులకు....స్వాగతం.......సుస్వాగతం
............... "బ్లాగ్ వేదిక"లోని అన్ని బ్లాగుల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ఈరోజు టపా:పూర్తిగా చెడిపోతున్న కాలేజీ అమ్మాయిలు! -నా మనోడైరీ బ్లాగ్.

బ్లాగ్ వేదిక ప్రకటించిన మాదిరిగానే ప్రతిరోజూ బ్లాగు వేదికలోని సభ్యుల బ్లాగర్ల నుండి, ప్రజాదరణ పొందిన మంచి,మంచి టపాలను మరొకసారి మీకు గుర్తుకు తీసుకు వస్తుంది.ఒక కండీషన్ ఏమిటంటే బ్లాగ్ వేదిక లోగో అతికించిన బ్లాగులను మాత్రమే పరిచయం చేస్తుంది. దయచేసి బ్లాగ్ వేదిక సభ్యులందరూ లోగోను మీ బ్లాగులకు అతికించవల్సిందిగా కోరుచున్నాము.గమనించగలరు.

ఈరోజు టపా:పూర్తిగా చెడిపోతున్న కాలేజీ అమ్మాయిలు!
రోజు అమ్మాయిల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది.Boy Friend లేని అమ్మాయిలు లేరు.అలాగే Girl Friend లేని అబ్బాయిలు లేరు. (బహుశా కొంతమంది జెన్యూన్ అబ్బాయిలు,అమ్మాయిలు ఉండొచ్చు!నా అభిప్రాయం వారికి వర్తించదు) 
        కట్ చేస్తే...
        నేను ఒక ప్రాంతానికి వర్కు నిమిత్తం వెళ్లి,అక్కడ రూం అద్దెకు తీసుకుని ఉన్నాను.నేను 8నెలలు ఉండాల్సి వచ్చిందిలెండి.నా పక్క ఫోర్షన్ లో మరో నాలుగు గదులున్నాయి.వాటిలో కాలేజీ స్టూడెంట్స్ ఉంటున్నారు.
        నేను వాళ్లను దగ్గర నుండి గమనించింది ఏమిటంటే....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...