బ్లాగర్లకు...బ్లాగ్ వీక్షకులకు....స్వాగతం.......సుస్వాగతం
............... "బ్లాగ్ వేదిక"లోని అన్ని బ్లాగుల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

మాలిక స్తంభించిపోయింది. The Maalika is frozen

గత రెండు రోజుల నుండి మాలికలో పోస్టులు, కామెంట్లు అప్ డేట్ కావడం లేదు.  మాలిక యాజమాన్యం వారు గుర్తించారో,లేదో తెలీయడం లేదు. కూడలి మూతబడిన తరువాత "మాలిక" మాత్రమే బ్లాగర్లకు పెద్ద దిక్కు అయ్యింది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో మాలిక స్థంభించిపోవడం తెలుగు బ్లాగర్లకు, రీడర్లకు చాలా పెద్ద ఇబ్బందే!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...