"పల్లె ప్రపంచం" కొండలరావు గారు బ్లాగ్ లోకానికి తిరిగి వచ్చినందుకు సంతోషం.

ప్రజా చర్చావేదికతో ఉర్రూతలూగించిన పల్లా కొండలరావుగారు తిరిగి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంతంతమాత్రమే నుడుస్తున్న బ్లాగ్ లోకానికి నిహారికా గారిలాంటి తెలుగు బ్లాగర్లందరూ తిరిగి వచ్చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మన తెలుగు బ్లాగులలోకానికి పూర్వపు వైభవం తిరిగి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది.
హాయ్ కొండలరావుగారూ బ్లాగ్ వేదిక తరుపున మీకు స్వాగతం...సుస్వాగతం. మీ చౌదరి- Sakshyam Magazine.

No comments:

Post a Comment

..poodanda.Blogillu లేఖిని (Lekhini): Type in Telugu మాలిక: Telugu Blogs