బ్లాగర్లకు...బ్లాగ్ వీక్షకులకు....స్వాగతం.......సుస్వాగతం
............... "బ్లాగ్ వేదిక"లోని అన్ని బ్లాగుల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

అత్యాచార ఘటనలు జరుగకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

మన దేశంలో ప్రతిరోజూ ఏదో ఒకచోట అత్యాచార ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పసికందుల నుండి పండు ముదుసలి వరకూ అత్యాచార మృగాలకు బలవుతూనే ఉన్నారు. ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులు కన్నీటి సంద్రంలో మునిగిపోతూనే ఉన్నారు. ఇక నుండి ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? మన చట్టాలను ఏవిధంగా మార్చాలి? మీ సూచనలు కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి. నలుగురికి అవగాహన కల్పించండి.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...