బ్లాగర్లకు...బ్లాగ్ వీక్షకులకు....స్వాగతం.......సుస్వాగతం
............... "బ్లాగ్ వేదిక"లోని అన్ని బ్లాగుల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

రాజమండ్రి గురించి కొన్ని అద్భుతమైన వాస్తవాలు. | Some amazing facts about #Rajahmundry.

1) Cultural Capital Of Andhra Pradesh.

2) One of the oldest cities of India.

3) Land Of Bridges.

4) Rajahmundry's bullion market is one of the largest in India.

5) Land for one of the oldest bridge in the world(Havelock).

6) Land for Asia's second longest road-cum-rail bridge.

7) Named after the king rajarajanarendra who ruled this place.

8)Birth place for many greats like Nannayya,Kandukuri Veerasalingam Etc.

9) Sixth most populous city in Andhra Pradesh.

10) Biggest city of the East & West Godavari districts.

11) Telugu language originated here.

12) First Flim Studio of Andhra Pradesh Durga CineTone was established.

13) Place where we have Kotilingalu (10 million Sivalingas) in Godavari.

14) City with one of the most number of river ghats in India.

15) City's cloth market is one of the largest markets in India.

16) Pens used by mahatma gandhi are from Our Rajahmudry.

17) Home for leading cloth merchants in the state such as Chandana Brothers, Bommana Brothers, Tummidi Brothers, Vichitra Silks, etc..

18) Rajahmundry railway station is one of the biggest in Andhra Pradesh and is one of the top revenue generators for South Central Railways.

Please add up in the comments if we miss anything 😊

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...