బ్లాగర్లకు...బ్లాగ్ వీక్షకులకు....స్వాగతం.......సుస్వాగతం
............... "బ్లాగ్ వేదిక"లోని అన్ని బ్లాగుల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

100+ Manually Verified Free Blog Directories To Submit Your Blog

100+ Manually Verified Free Blog Directories To Submit Your Blog

మన బ్లాగుకు ఎక్కువమంది విజిటర్స్ రావాలని కోరుకుంటాము. దానికోసం మనం ఎన్నో మార్గాలు అన్వేషిస్తాం. అటువంటి మార్గాలలో డైరెక్టరీ సబ్మిషన్ అనే ముఖ్యమైన మార్గమొకటి. ఈ డైరెక్టరీలలో మీబ్లాగును గాని, వెబ్సైట్ ను గాని సమర్పించడం ద్వారా అనేక బ్లాక్ లింక్స్ ఏర్పడి మీ బ్లాగుకు ఎంతో సహకరిస్తాయి. వీటి ద్వారానే మీ బ్లాగు గూగుల్ సెర్చింజన్ లో మొదటి పేజీలో రావడానికి ఆస్కారం తప్పక ఏర్పడుతుంది.

       కాబట్టి ఈక్రింద ఇవ్వబడిన ప్రతి డైరెక్టరీలో మీ బ్లాగును నమోదు చేయండి.
       ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయమేమిటంటే డైరెక్టరీలలో అనేక అంశాల వారిగా ఉంటుంది. మీ బ్లాగు ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిందో అందులోనే నమోదు చేయాలి.

       ఉదా:- మీ బ్లాగు టెక్నాలజీకి సంబంధించింది అయితే టెక్నాలజీ కేటగిరీలోనే నమోదు చేయాలి. అంతేగాని ఎంటర్ టైన్మెంట్ కేటగిరీలో నమోదు చేస్తే గూగుల్ స్వాం సైట్ గా పరిగణించి పెనాలిటీ వేస్తుంది. మీబ్లాగు గూగుల్లో కనిపించక పోయినా ఆశ్చర్య పోవాల్సిన అవసరం లేదు.

100+ Manually Verified Free Blog Directories To Submit Your Blog


http://www.9sites.net
http://www.1abc.org/submit.php
http://www.addbusiness.net
http://www.a1webdirectory.org
http://www.alistsites.com
http://www.ananar.com
http://www.anoj.org
http://www.bedwan.com
http://www.bestbusinesswebdirectory.com
http://www.bizzdirectory.com
http://www.blogarama.com
http://www.blogs-collection.com
http://www.blogdirectory.ws
http://www.bloggernity.com
http://www.bloghub.com
http://www.bloggernow.com
http://www.blogrollcenter.com
http://www.blog-search.com
http://blogswirl.com
http://blogville.us
http://www.blogflux.com
http://www.bocaiw.net
http://www.cipinet.com
http://www.directoryseo.biz
http://www.freedirectorysubmit.com
http://www.freetoprankdirectory.com
http://fuelmyblog.com
http://www.gainweb.org
http://www.h-log.com
http://www.happal.com
http://www.highrankdirectory.com
http://homepageseek.com
http://www.hottestblogs.com
http://www.info-listings.com
http://www.informationcrawler.com
http://www.jewana.com
http://www.linkpedia.net
http://www.livepopular.com
http://www.marketingwebdirectory.com
http://www.onlinesociety.org
http://www.pegasusdirectory.com
http://picktu.com
http://www.plazoo.com
http://www.prolinkdirectory.com
http://www.promotebusinessdirectory.com
http://www.ranaf.com
http://www.sites-plus.com
http://www.sitepromotiondirectory.com
http://www.submissionwebdirectory.com
http://somuch.com
http://www.topsiteswebdirectory.com
http://www.usgeo.org
http://www.w3catalog.com
http://www.wilsdomain.com
http://www.worldweb-directory.com


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...